BRITICA.VN
ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN TAY NGHỀ UY TÍN

10 Thành phố ấm áp nhất Canada

Canada là nơi có nhiệt độ khắc nghiệt nhất thế giới. Từ mùa hè oi bức ở phía bắc đến mùa đông ngắn ngủi ở phía nam, Canada trải qua nhiều loại khí hậu. Nhưng thành phố nào ấm nhất? Dưới đây là danh sách 10 thành phố ấm nhất ở Canada.

## 1. Medicine Hat, Alberta

Medicine Hat, Alberta là thành phố ấm áp nhất ở Canada. Nó nằm ở góc đông nam của tỉnh, và khí hậu của nó được đặc trưng bởi mùa hè ấm áp và khô, cũng như mùa đông lạnh và khô. Nhiệt độ trung bình hàng năm ở Medicine Hat là 11,6 °C (53 °F), với mức cao trung bình hàng ngày là 33 °C (91 °F) vào mùa hè và mức thấp trung bình là -17 °C (1 °F) vào mùa đông .

## 2. Lethbridge, Alberta

Thành phố ấm áp thứ hai ở Canada là Lethbridge, Alberta. Nằm ở trung tâm phía nam của tỉnh, nhiệt độ trung bình hàng năm ở Lethbridge là 11,5 °C (53 °F), với mức cao trung bình là 32 °C (90 °F) vào mùa hè và mức thấp trung bình là -13 ° C (9 °F) vào mùa đông.

## 3. Brandon, Manitoba

Thành phố ấm áp thứ ba ở Canada là Brandon, Manitoba. Nhiệt độ trung bình hàng năm ở Brandon là 11,2 °C (52 °F), với mức cao trung bình là 32 °C (90 °F) vào mùa hè và mức thấp trung bình là -14 °C (7 °F) vào mùa đông.

## 4. Saskatoon, Saskatchewan

Saskatoon, Saskatchewan là thành phố ấm áp thứ tư ở Canada, với nhiệt độ trung bình hàng năm là 10,8 °C (51 °F). Thành phố có nhiệt độ cao trung bình 30 °C (86 °F) vào mùa hè và thấp trung bình -14 °C (7 °F) vào mùa đông.

## 5. Regina, Saskatchewan

Regina, Saskatchewan, thủ phủ của tỉnh, là thành phố ấm áp thứ năm ở Canada. Nhiệt độ trung bình hàng năm ở Regina là 10,7 °C (51 °F), với mức cao trung bình là 29 °C (84 °F) vào mùa hè và mức thấp trung bình là -14 °C (7 °F) vào mùa đông.

## 6. Fort McMurray, Alberta

Fort McM bồ, Alberta là thành phố ấm áp thứ sáu ở Canada. Nhiệt độ trung bình hàng năm ở Fort McMurray là 10,5 °C (51 °F), với mức cao trung bình là 25 °C (77 °F) vào mùa hè và mức thấp trung bình là -13 °C (9 °F) vào mùa đông.

## 7. Grande Prairie, Alberta

Grande Prairie, Alberta là thành phố ấm áp thứ bảy ở Canada. Nhiệt độ trung bình hàng năm ở Grande Prairie là 10,1 °C (50 °F), với mức cao trung bình là 25 °C (77 °F) vào mùa hè và mức thấp trung bình là -15 °C (5 °F) vào mùa đông.

## 8. Kamloops, British Columbia

Kamloops, British Columbia là thành phố ấm áp thứ tám ở Canada. Nhiệt độ trung bình hàng năm ở Kamloops là 10,1 °C (50 °F), với mức cao trung bình là 29 °C (84 °F) vào mùa hè và mức thấp trung bình là -7 °C (19 °F) vào mùa đông.

## 9. Kelowna, British Columbia

Kelowna, British Columbia là thành phố ấm áp thứ chín ở Canada. Nhiệt độ trung bình hàng năm ở Kelowna là 10,0 °C (50 °F), với mức cao trung bình là 29 °C (84 °F) vào mùa hè và mức thấp trung bình là -9 °C (16 °F) vào mùa đông.

## 10. Vancouver, British Columbia

Thành phố ấm áp thứ mười ở Canada là Vancouver, British Columbia. Nhiệt độ trung bình hàng năm ở Vancouver là 9,7 °C (49 °F), với mức cao trung bình là 22 °C (72 °F) vào mùa hè và mức thấp trung bình là 6 °C (43 °F) vào mùa đông.