CRS SCORE mẫu

ĐIỂM CRS dành cho ứng viên muốn tham gia chương trình định cư Canada diện Express entry tại các tỉnh bang British Columbia, Ontario:

Tuổi: 35

IELTS: đương đơn chính tất cả các band trên 7.5 điểm, đương đơn đi kèm không có IELTS

Kinh nghiệm làm việc: 1 năm tại BC, 3 năm ngoài Canada.

Học vấn: vợ và chồng cùng là cử nhân.

Họ hàng tại Canada: không có ai.

Công việc: có Job Offer + LMIA

Bằng nghề cấp tại Canada: không có

TỔNG ĐIỂM 454 ĐIỂM