BRITICA.VN
ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN TAY NGHỀ UY TÍN

Điểm CRS Canada: Hướng dẫn toàn diện với hệ thống tính điểm CRS

Nếu bạn đang nộp đơn xin thường trú tại Canada, bạn cần biết điểm Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của mình. Điểm CRS là một hệ thống dựa trên điểm được Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sử dụng để đánh giá và xếp hạng các ứng viên Express Entry. Trong bài viết trên blog này, chúng tôi sẽ cung cấp một hướng dẫn toàn diện để hiểu điểm CRS và cách sử dụng hệ thống điểm CRS để tính điểm của bạn.

PHẦN 1: Giới thiệu về Điểm CRS

Điểm CRS là một hệ thống dựa trên điểm được IRCC sử dụng để đánh giá và xếp hạng các ứng viên Express Entry. Nó là một công cụ được sử dụng để đánh giá những người nhập cư tiềm năng về khả năng đóng góp của họ cho nền kinh tế và thị trường lao động của Canada. Điểm CRS dựa trên các yếu tố như tuổi tác, trình độ ngôn ngữ, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và các yếu tố khác. Điều quan trọng là phải hiểu điểm CRS của bạn để tối đa hóa cơ hội được mời đăng ký thường trú tại Canada.

PHẦN 2: Điểm CRS là gì?

Điểm CRS là một hệ thống dựa trên điểm được IRCC sử dụng để đánh giá các ứng viên Express Entry. Nó dựa trên nhiều yếu tố như tuổi tác, trình độ ngôn ngữ, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và các yếu tố khác. Điểm CRS được tính theo công thức và được sử dụng để xếp hạng các ứng viên cho Express Entry. Điểm CRS của bạn càng cao thì cơ hội được mời đăng ký thường trú tại Canada càng cao.

PHẦN 3: Các yếu tố được sử dụng để tính điểm CRS

Điểm CRS được tính bằng công thức có tính đến một số yếu tố. Các yếu tố chính được sử dụng để tính điểm CRS là tuổi tác, trình độ ngôn ngữ, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và các yếu tố khác. Trình độ ngôn ngữ của bạn được đánh giá bằng Tiêu chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) và dựa trên khả năng nói, đọc, viết và hiểu tiếng Anh hoặc tiếng Pháp của bạn. Trình độ học vấn của bạn được đánh giá bằng cách sử dụng Đánh giá chứng chỉ giáo dục (ECA) và dựa trên trình độ học vấn tương đương ở Canada. Kinh nghiệm làm việc của bạn được đánh giá dựa trên số năm kinh nghiệm bạn có trong 3 năm qua. Các yếu tố khác bao gồm các thành viên gia đình của bạn ở Canada, trình độ ngôn ngữ của vợ/chồng và mối quan hệ của bạn với tỉnh hoặc vùng lãnh thổ mà bạn đang nộp đơn.

PHẦN 4: Cách Tính Điểm CRS

Tính điểm CRS của bạn có thể là một quá trình phức tạp, vì có nhiều yếu tố cần tính đến. Để tính điểm CRS của bạn, trước tiên bạn cần đảm bảo rằng bạn có tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết. Điều này bao gồm các tài liệu như kết quả kiểm tra trình độ ngôn ngữ của bạn, Đánh giá chứng chỉ giáo dục và bằng chứng về kinh nghiệm làm việc. Khi bạn có tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết, bạn có thể tính điểm CRS của mình bằng hệ thống điểm CRS.

hệ thống điểm CRS là một công cụ trực tuyến có thể giúp bạn tính điểm CRS của mình. Nó tính đến các yếu tố khác nhau được sử dụng để tính điểm của bạn và cho bạn điểm ước tính. Điều quan trọng cần lưu ý là hệ thống điểm CRS chỉ là ước tính và điểm CRS thực tế của bạn có thể khác.

PHẦN 5: Cách tăng điểm CRS của bạn

Nếu bạn muốn tăng điểm CRS của mình, bạn có thể thực hiện một số bước sau. Bước đầu tiên là cải thiện trình độ ngôn ngữ của bạn. Nếu bạn chưa thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, bạn có thể tham gia các lớp học ngôn ngữ hoặc làm bài kiểm tra trình độ ngôn ngữ để cải thiện điểm số của mình. Bạn cũng có thể tham gia các khóa học nâng cao trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc để cải thiện điểm số của mình.

Một cách khác để cải thiện điểm CRS của bạn là bao gồm các thành viên gia đình của bạn ở Canada trong đơn đăng ký của bạn. Nếu bạn có thành viên gia đình là công dân hoặc thường trú nhân Canada, họ có thể được đưa vào đơn đăng ký của bạn và có thể giúp bạn tăng điểm. Cuối cùng, bạn có thể nộp đơn vào một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ ở Canada thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP). Nếu bạn được đề cử bởi một tỉnh, bạn có thể nhận thêm 600 điểm cộng vào điểm CRS của mình.

PHẦN 6: Cách sử dụng hệ thống điểm CRS

Sử dụng hệ thống điểm CRS là cách dễ nhất để tính điểm CRS của bạn. Đây là một công cụ trực tuyến có tính đến các yếu tố khác nhau được sử dụng để tính điểm của bạn và cho bạn điểm ước tính. Để sử dụng hệ thống điểm CRS, bạn cần chuẩn bị sẵn tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết. Điều này bao gồm các tài liệu như kết quả kiểm tra trình độ ngôn ngữ của bạn, Đánh giá chứng chỉ giáo dục và bằng chứng về kinh nghiệm làm việc. Khi bạn có tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết, bạn có thể nhập chúng vào hệ thống điểm CRS và nhận điểm CRS ước tính.

Điều quan trọng cần lưu ý là hệ thống điểm CRS chỉ là ước tính và điểm CRS thực tế của bạn có thể khác. hệ thống điểm CRS không tính đến bất kỳ điểm bổ sung nào mà bạn có thể đủ điều kiện nhận, chẳng hạn như điểm có thành viên gia đình ở Canada hoặc được đề cử bởi một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ.

PHẦN 7: Yêu cầu về Điểm CRS đối với Express Entry

Các yêu cầu về điểm CRS cho Express Entry khác nhau tùy thuộc vào chương trình. Để đủ điều kiện tham gia Express Entry, bạn cần đáp ứng yêu cầu về điểm CRS tối thiểu là 400 điểm. Nếu bạn không đáp ứng yêu cầu điểm CRS tối thiểu là 400 điểm, bạn sẽ không đủ điều kiện tham gia Express Entry.

Các yêu cầu về điểm CRS đối với Express Entry thay đổi thường xuyên, vì vậy điều quan trọng là phải cập nhật các yêu cầu về điểm CRS mới nhất. IRCC cũng có một số điểm giới hạn cho lời mời đăng ký thường trú. Điểm giới hạn là điểm CRS tối thiểu cần có để được mời đăng ký thường trú. Điểm giới hạn được cập nhật thường xuyên và có thể thay đổi từ lần hòa này sang lần hòa tiếp theo.

PHẦN 8: Yêu cầu về Điểm CRS đối với các Chương trình Nhập cư Khác

Các yêu cầu về điểm CRS đối với các chương trình nhập cư khác thay đổi tùy theo chương trình. Các yêu cầu về điểm CRS đối với Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) khác nhau giữa các tỉnh bang. Mỗi tỉnh có các yêu cầu về điểm CRS và điểm giới hạn điểm CRS riêng. Yêu cầu về điểm CRS đối với Canadian Experience Class (CEC) khác với yêu cầu của chương trình Express Entry. CEC có các yêu cầu về điểm CRS riêng và điểm giới hạn điểm CRS của riêng mình.

Điều quan trọng là phải kiểm tra các yêu cầu về điểm CRS đối với chương trình nhập cư mà bạn quan tâm trước khi nộp đơn. Điều này sẽ giúp bạn hiểu các yêu cầu về điểm CRS và đảm bảo bạn đủ điều kiện tham gia chương trình.

PHẦN 9: Mẹo để Cải thiện Điểm CRS của Bạn

Nếu muốn cải thiện điểm CRS của mình, bạn có thể thực hiện một số bước sau. Bước đầu tiên là cải thiện trình độ ngôn ngữ của bạn. Nếu bạn chưa thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, bạn có thể tham gia các lớp học ngôn ngữ hoặc làm bài kiểm tra trình độ ngôn ngữ để cải thiện điểm số của mình. Bạn cũng có thể tham gia các khóa học nâng cao trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc để cải thiện điểm số của mình.

Một cách khác để cải thiện điểm CRS của bạn là bao gồm các thành viên gia đình của bạn ở Canada trong đơn đăng ký của bạn. Nếu bạn có thành viên gia đình là công dân hoặc thường trú nhân Canada, họ có thể được đưa vào đơn đăng ký của bạn và có thể giúp bạn tăng điểm. Cuối cùng, bạn có thể nộp đơn vào một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ ở Canada thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP). Nếu bạn được đề cử bởi một tỉnh, bạn có thể nhận thêm 600 điểm cộng vào điểm CRS của mình.

Điều quan trọng cần nhớ là việc cải thiện điểm CRS của bạn có thể mất một thời gian, vì vậy điều quan trọng là phải bắt đầu sớm và thực hiện các bước cần thiết để tối đa hóa cơ hội thành công của bạn.

CTA: Bây giờ bạn đã biết về điểm CRS và cách sử dụng hệ thống điểm CRS, hãy sử dụng hệ thống điểm CRS của chúng tôi để tính điểm của bạn và bắt đầu hành trình trở thành thường trú nhân tại Canada!

Hiểu điểm CRS của bạn là một bước quan trọng trong quá trình nộp đơn xin thường trú tại Canada. Điểm CRS là một hệ thống dựa trên điểm được IRCC sử dụng để đánh giá các ứng viên Express Entry. Nó dựa trên các yếu tố như tuổi tác, trình độ ngôn ngữ, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và các yếu tố khác. Bạn có thể sử dụng hệ thống điểm CRS để tính điểm CRS của mình và nhận điểm ước tính. Để cải thiện điểm CRS của mình, bạn có thể cải thiện trình độ ngôn ngữ, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của mình. Bạn cũng có thể bao gồm các thành viên gia đình của mình ở Canada trong đơn đăng ký của mình và đăng ký vào một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ thông qua Chương trình Đề cử Tỉnh bang. Với sự chuẩn bị và kiến ​​thức phù hợp, bạn có thể tối đa hóa cơ hội thành công và đạt điểm CRS cần thiết để được mời đăng ký thường trú tại Canada.