Chương trình Đề cử Lãnh thổ Tây Bắc Northwest Territories Nominee Program (NTNP)

Thông qua Chương trình đề cử cấp tỉnh của Vùng Northwest Territories (NTNP), những người nhập cư tiềm năng có kỹ năng và kinh nghiệm mà Northwest Territories nhắm đến có thể nhận được Giấy chứng nhận đề cử cấp tỉnh, cho phép họ đăng ký Thường trú nhân Canada.

#image_title

NTNP chấp nhận các hồ sơ theo hai chương trình, một trong số đó có ba Stream riêng biệt:

 • Chương trình Employer Driven Program của Northwest Territories:
  • Express Entry dành cho Skilled Workers
  • Skilled Workers
  • Entry Level/Semi-Skilled
 • Chương trình Business Immigration Program Northwest Territories:
  • Business Stream

Chương trình Employer Driven Program của NTNP cho phép người sử dụng lao động tuyển dụng lao động lành nghề từ nước ngoài với các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để lấp đầy các vị trí mà không có người Canada hoặc Thường trú nhân đủ tiêu chuẩn.

Có ba Stream trong Chương trình Employer Driven Program của Chương trình đề cử vùng Northwest Territories (NTNP)  :

 • Stream Công nhân có tác động quan trọng
 • Skilled Workers Stream
 • và Stream Express Entry dành cho Công nhân có tay nghề của Vùng Northwest Territories.

Chương trình Employer Driven Program

Skilled Workers Stream

Chương trình Skilled Workers Stream NTNP của Chính phủ Vùng Northwest Territories đề cử ứng viên đã làm việc trong khu vực ít nhất 6 tháng và nhận lời mời làm việc tại vị trí có tay nghề. Chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ tình trạng thiếu công nhân lành nghề và chấp nhận ứng viên đủ điều kiện theo Kỹ năng Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia Level 0, A hoặc B từ một nhà tuyển dụng NWT.

Yêu cầu Đủ điều kiện của Skilled Workers Stream

Để đủ điều kiện theo Chương trình lao động có tay nghề hướng đến người sử dụng lao động, công dân nước ngoài phải:

 • Có ý định định cư lâu dài ở Vùng Northwest Territories;
 • Có tư cách pháp nhân để làm việc và có giấy phép lao động hợp lệ nếu họ hiện đang cư trú tại Canada;
 • Chứng minh một lời mời làm việc lâu dài, toàn thời gian, hợp lệ trong một nghề nghiệp được phân loại theo Kỹ năng NOC Level 0, A hoặc B, thể hiện khả năng ổn định kinh tế của họ ở Vùng Northwest Territories;
 • Có chứng nhận hoặc công nhận cần thiết cho nghề nghiệp dựa trên mô tả công việc, quảng cáo diện tay nghề (nếu có) và các yêu cầu tuyển dụng của Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC);
  • Người sử dụng lao động trong các ngành nghề không theo quy định có trách nhiệm đảm bảo rằng người nộp đơn đáp ứng các tiêu chuẩn nghề nghiệp và có kinh nghiệm làm việc cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của nghề nghiệp. Ứng viên cũng phải có một năm kinh nghiệm toàn thời gian trong nghề nghiệp mà họ đang được đề cử.
 • Có trình độ học vấn chính quy và/hoặc đào tạo chuyên ngành, chứng nhận, cấp phép hoặc đăng ký cho vị trí cụ thể theo yêu cầu của Chính phủ Northwest Territories;
  • Các ứng viên đã hoàn thành chương trình giáo dục bên ngoài Canada phải được đánh giá chứng chỉ giáo dục để so sánh chúng với các tiêu chuẩn giáo dục ở Canada bằng cách đạt được ECA bởi một tổ chức được Chính phủ Canada chỉ định.
 • Phải ứng tuyển vào vị trí đang được nhà tuyển dụng NWT quảng cáo để đáp ứng với quảng cáo diện tay nghề tại địa phương hoặc quốc gia. Trong đơn đăng ký của mình, người nước ngoài phải chứng minh cách họ ứng tuyển vào vị trí đó và rằng họ đáp ứng các yêu cầu về giáo dục và diện tay nghề của vị trí đó (nếu đáp ứng quảng cáo của nhà tuyển dụng).
 • Gửi các tài liệu sau bằng bản gốc hoặc bản sao có chứng thực (phải là bản sao rõ ràng, dễ đọc), được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp:
  • Giấy phép lao động hợp lệ;
  • Hộ chiếu (chỉ trang tiểu sử);
  • Giấy khai sinh;
  • Giấy chứng nhận kết hôn hoặc tuyên bố chung sống hợp pháp; Và
  • (Các) giấy khai sinh và (các) hộ chiếu cho (những) người phụ thuộc.
 • đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu bằng cách chứng minh khả năng giao tiếp bằng một trong các ngôn ngữ chính thức của Canada, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu bao gồm:
  • Đạt được Tiêu chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) cấp 6 cho NOC 0 và A hoặc CLB 5 cho NOC B bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở tất cả các hạng mục: nghe, nói, đọc và viết.
  • Cung cấp kết quả kiểm tra hợp lệ từ một trong ba bài kiểm tra ngôn ngữ được phê duyệt sau đây được thực hiện trong vòng hai năm kể từ khi nộp đơn:
   • Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế (IELTS)  — Đào tạo Tổng quát;
   • Chương trình Chỉ số Thông thạo Anh ngữ của Canada (CELPIP-General); hoặc
   • Test d’Évaluation de Français (TEF) (để kiểm tra trình độ tiếng Pháp).

Entry Level/Semi-Skilled Occupations

Stream này hỗ trợ các nhà tuyển dụng NWT giải quyết tình trạng thiếu lao động bằng cách tập trung vào người lao động trong các ngành nghề bán kỹ năng và không có kỹ năng (Kỹ năng Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia Level C và D). Người lao động nước ngoài có tay nghề cần làm việc ở cùng một vị trí trong ít nhất 6 tháng và tuân thủ giấy phép lao động tạm thời.

Yêu cầu đủ điều kiện của Stream

Để được coi là đủ điều kiện theo diện Entry/Nghề nghiệp bán kỹ năng, công dân nước ngoài phải:

 • Có tư cách pháp nhân để làm việc và có giấy phép lao động hợp lệ, nếu hiện đang cư trú tại Canada;
 • Tuân thủ giấy phép lao động nước ngoài tạm thời của họ;
 • Có ý định định cư lâu dài ở Vùng Northwest Territories;
 • Có chứng nhận hoặc chứng nhận cần thiết cho nghề nghiệp dựa trên yêu cầu của nhà tuyển dụng. Công dân nước ngoài đã hoàn thành chương trình học bên ngoài Canada phải được đánh giá bằng cấp giáo dục so với tiêu chuẩn quốc gia của Canada.
  • Đánh giá này phải được thực hiện thông qua một tổ chức Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) được Chính phủ Canada phê duyệt ;
 • Đã làm việc cho người sử dụng lao động được đề cử ít nhất sáu (6) tháng ngay trước khi nộp đơn đăng ký trong Phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) Level kỹ năng nghề nghiệp C hoặc D;
 • Đáp ứng các yêu cầu về chứng nhận, giấy phép hoặc đăng ký của NWT đối với công việc, nếu có;
 • Gửi các tài liệu sau bằng bản gốc hoặc bản sao có chứng thực (phải là bản sao rõ ràng, dễ đọc), được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp:
  • Hộ chiếu;
  • Giấy khai sinh;
  • Giấy chứng nhận kết hôn; Và
  • (Các) giấy khai sinh và (các) hộ chiếu cho (những) người phụ thuộc.
 • Cung cấp kết quả từ một trong ba bài kiểm tra ngôn ngữ được phê duyệt sau đây được thực hiện trong vòng hai năm kể từ khi nộp đơn:
  • Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế (IELTS)  — Đào tạo Tổng quát;
  • Chương trình Chỉ số Thông thạo Anh ngữ của Canada (CELPIP-General); hoặc
  • Test d’Évaluation de Français (TEF) (để kiểm tra trình độ tiếng Pháp).
 • Đạt điểm kiểm tra ngôn ngữ tối thiểu theo Tiêu chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) 4 trên cả bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết), bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
 • Chứng minh đủ tiền thanh toán để thành lập bản thân và bất kỳ người phụ thuộc nào ở Vùng Northwest Territories — yêu cầu tối thiểu là 10.000 đô la cho người nộp đơn chính và thêm 2.000 đô la cho mỗi người phụ thuộc đi kèm.
  • Người nộp đơn phải nộp bản sao kê ngân hàng có xác nhận dưới tên của họ hoặc thư chính thức do ngân hàng cấp, được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và được công chứng, làm bằng chứng về quỹ thanh toán.

Northwest Territories — Express Entry Stream

Stream NTNP Express Entry cho Skilled Workers ở Vùng Northwest Territories dành cho ứng viên Express Entry đáp ứng tiêu chí của Skilled Workers Stream. Stream này cho phép tuyển dụng công dân nước ngoài thông qua hệ thống tuyển chọn nhập cư Express Entry của liên bang.

Ứng viên thành công sẽ nhận được tình trạng thường trú nhân Canada và được ưu tiên xử lý đơn đăng ký NTNP và đơn đăng ký thường trú của họ. Stream này là một trong ba Stream do NTNP cung cấp cho công dân nước ngoài để thường trú tại Canada.

Các ứng viên phải đủ điều kiện tham gia một trong các chương trình nhập cư kinh tế liên bang để vào nhóm Express Entry:

 • Skilled Workers liên bang
 • Giao dịch lành nghề liên bang
 • Lớp trải nghiệm Canada

Các chương trình nhập cư kinh tế liên bang yêu cầu ứng viên phải đáp ứng trình độ thông thạo ngôn ngữ bắt buộc và chứng minh đủ tài chính để hỗ trợ bản thân và gia đình khi đến Canada. Các ứng viên đủ điều kiện theo Chương trình Skilled Workers Liên bang cũng được yêu cầu nộp kết quả Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA).

Yêu cầu đủ điều kiện tối thiểu

Để đăng ký với tư cách là Skilled Workers theo Stream Express Entry của Vùng Northwest Territories, các ứng viên phải:

 • Đủ điều kiện tham gia một trong ba chương trình nhập cư kinh tế liên bang: Công nhân có tay nghề cao của Liên bang, Thương mại có tay nghề cao của Liên bang hoặc Lớp Kinh nghiệm Canada;
 • Đáp ứng các tiêu chí cho Skilled Workers Stream trong Chương trình định hướng sử dụng lao động của NTNP;
 • Cung cấp thư chấp nhận do Express Entry Pool của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada cấp;
 • Cung cấp Số hồ sơ Express Entry và Mã xác thực người tìm việc do Nhóm nhập cảnh nhanh của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cấp; Và
 • Đã bày tỏ sự quan tâm đến việc nhập cư vào Northwest Territories.

Ngoài các yêu cầu trên, công dân nước ngoài đăng ký làm Skilled Workers phải:

 • Có ý định định cư lâu dài ở Vùng Northwest Territories;
 • Làm việc trong nghề nghiệp Level Kỹ năng 0, A hoặc B theo Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) ;
 • Có tư cách pháp nhân để làm việc và có giấy phép lao động hợp lệ nếu họ hiện đang cư trú tại Canada;
 • Có chứng nhận hoặc công nhận cần thiết cho nghề nghiệp dựa trên mô tả công việc, quảng cáo diện tay nghề (nếu có) và yêu cầu diện tay nghề của NOC;
  • Người sử dụng lao động trong các ngành nghề không theo quy định có trách nhiệm đảm bảo rằng người nộp đơn đáp ứng các tiêu chuẩn nghề nghiệp và có kinh nghiệm làm việc cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của nghề nghiệp. Ứng viên cũng phải có một năm kinh nghiệm toàn thời gian trong nghề nghiệp mà họ đang được đề cử.
 • Có trình độ học vấn chính quy và/hoặc đào tạo chuyên ngành, chứng nhận, cấp phép hoặc đăng ký cho vị trí cụ thể theo yêu cầu của Chính phủ Northwest Territories;
  • Các ứng viên đã hoàn thành chương trình giáo dục bên ngoài Canada phải được đánh giá chứng chỉ giáo dục để so sánh chúng với các tiêu chuẩn giáo dục ở Canada bằng cách đạt được ECA bởi một tổ chức được Chính phủ Canada chỉ định.
 • Phải ứng tuyển vào vị trí đang được nhà tuyển dụng NWT quảng cáo để đáp ứng với quảng cáo diện tay nghề tại địa phương hoặc quốc gia. Trong đơn đăng ký của mình, công dân nước ngoài phải chứng minh cách họ ứng tuyển vào vị trí đó và rằng họ đáp ứng các yêu cầu về giáo dục và diện tay nghề của vị trí đó (nếu đáp ứng quảng cáo của nhà tuyển dụng NWT).
 • Có khả năng giao tiếp đầy đủ bằng tiếng Anh và/hoặc tiếng Pháp;
 • Gửi các tài liệu sau bằng bản gốc hoặc bản sao có chứng thực (phải là bản sao rõ ràng, dễ đọc), được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp:
  • Giấy phép lao động hợp lệ;
  • Hộ chiếu (chỉ trang tiểu sử);
  • Giấy khai sinh;
  • Giấy chứng nhận kết hôn hoặc tuyên bố chung sống hợp pháp; Và
  • (Các) giấy khai sinh và (các) hộ chiếu cho (những) người phụ thuộc.
 • Chứng minh một lời mời làm việc lâu dài, toàn thời gian, hợp lệ thể hiện khả năng ổn định kinh tế của họ ở Vùng Northwest Territories;
 • Đáp ứng các yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu bằng cách chứng minh khả năng giao tiếp bằng một trong các ngôn ngữ chính thức của Canada, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Yêu cầu ngôn ngữ tối thiểu bao gồm:
  • Đạt được Tiêu chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) cấp 6 cho NOC 0 và A hoặc CLB 5 cho NOC B bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở tất cả các hạng mục: nghe, nói, đọc và viết.
  • Cung cấp kết quả kiểm tra hợp lệ từ một trong ba bài kiểm tra ngôn ngữ được phê duyệt sau đây được thực hiện trong vòng hai năm kể từ khi nộp đơn:

Yêu cầu tối thiểu đối với người sử dụng lao động

Để đủ điều kiện theo Express Entry Stream của Northwest Territories, người sử dụng lao động phải:

 • Là một doanh nghiệp đã đăng ký, hiệp hội ngành hoặc chính quyền địa phương, thành phố, Quốc gia thứ nhất hoặc Lãnh thổ, trong Northwest Territories;
 • Có quan hệ tốt với Ủy ban Bồi thường và An toàn cho Người lao động của Vùng Northwest Territories và văn phòng Tiêu chuẩn Việc làm của Vùng Northwest Territories;
  • Người sử dụng lao động tuân theo Đạo luật Tiêu chuẩn Việc làm của Vùng Northwest Territories phải nộp tài liệu bổ sung và tuân thủ các hướng dẫn do Chương trình Đề cử Tỉnh bang NWT đưa ra.
 • Đã được đăng ký và hoạt động tối thiểu một năm trên cơ sở toàn thời gian trước khi nộp đơn;
 • Mở rộng lời mời làm việc cho công dân nước ngoài cho một vị trí cố định, toàn thời gian (tối thiểu 37,5 giờ mỗi tuần);
 • Cung cấp hợp đồng lao động phù hợp với Đạo luật Tiêu chuẩn Việc làm của lãnh thổ;
  • Hợp đồng lao động không được mâu thuẫn với bất kỳ thỏa thuận thương lượng tập thể hiện có nào.
 • Nhà tuyển dụng NWT phải gửi bản mô tả công việc chi tiết cho vị trí bao gồm:
  • Chức danh;
  • yêu cầu về ngôn ngữ của vị trí – tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hoặc một ngôn ngữ chính thức khác của Vùng Northwest Territories (bất kỳ ngôn ngữ nào khác sẽ chỉ được coi là một tài sản);
  • nhiệm vụ chính của các vị trí;
  • yêu cầu về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của vị trí; Và
  • bất kỳ chứng nhận nghề nghiệp nào cần thiết cho vị trí (bao gồm bất kỳ chứng nhận hoặc chứng nhận bắt buộc nào).
 • Nghiên cứu và xác định mã NOC phù hợp cho vị trí dựa trên yêu cầu về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc cũng như nhiệm vụ công việc;
 • Gửi LMIA tích cực hoặc bằng chứng về quảng cáo diện tay nghề cho vị trí này. Người sử dụng lao động phải tuân thủ thỏa thuận LMIA nếu thuê một công dân nước ngoài dựa trên LMIA tích cực;
 • Nếu đề cử một công dân nước ngoài không có LMIA, người sử dụng lao động phải cung cấp bằng chứng về quảng cáo tại địa phương, quốc gia hoặc ngành (không bắt buộc), cũng như tóm tắt kết quả quảng cáo;
  • Trong quảng cáo diện tay nghề, người sử dụng lao động được yêu cầu bao gồm quy trình nộp đơn, yêu cầu công việc và mức lương cho vị trí đó.

Tiêu chí đủ điều kiện cho người sử dụng lao động của Employer Driven Program của NTNP

Để đủ điều kiện tham gia Chương trình hướng đến người sử dụng lao động, người sử dụng lao động phải:

 • Là một doanh nghiệp đã đăng ký, hiệp hội ngành hoặc chính quyền địa phương, thành phố, Quốc gia thứ nhất hoặc Lãnh thổ, trong Northwest Territories;
 • Đã được đăng ký và hoạt động ít nhất một (1) năm trên cơ sở toàn thời gian ngay trước khi nộp đơn đăng ký;
 • Có quan hệ tốt với Ủy ban Bồi thường và An toàn cho Người lao động của Vùng Northwest Territories và văn phòng Tiêu chuẩn Việc làm của Vùng Northwest Territories;
 • Mở rộng lời mời làm việc cho công dân nước ngoài cho một vị trí cố định, toàn thời gian (tối thiểu 37,5 giờ mỗi tuần);
 • Cung cấp hợp đồng lao động phù hợp với Đạo luật Tiêu chuẩn Việc làm của lãnh thổ;
  • Hợp đồng lao động không được mâu thuẫn với bất kỳ thỏa thuận thương lượng tập thể hiện có nào.
 • Gửi một bản sao Đánh giá Tác động Thị trường Lao động của Canada về Việc làm và Phát triển Xã hội (LMIA), nếu có;
  • LMIA là không cần thiết đối với Diện tay nghề cao, Hệ thống nhập cảnh nhanh hoặc đối với công dân nước ngoài có giấy phép lao động mở.
 • Cung cấp bằng chứng về quảng cáo tại địa phương và quốc gia và bản tóm tắt kết quả quảng cáo nếu đề cử một công dân nước ngoài không có LMIA;
  • Bản tóm tắt kết quả phải bao gồm danh sách tất cả các mẫu đơn đăng ký nhận được để đáp ứng vị trí được quảng cáo và liệt kê các lý do từ chối diện tay nghề.
 • Cung cấp mức lương có thể so sánh được trong ngành dựa trên mức lương hiện có của lực lượng lao động của doanh nghiệp, mức lương như được quảng cáo và mức lương trong LMIA; Và
 • Tuân thủ thỏa thuận LMIA.

Quy trình Đăng ký Chương trình Employer Driven Program của NTNP

 1. Chủ lao động nộp đơn đầy đủ cho NTNP trước khi nộp đơn chính thức.
 2. Cung cấp tài liệu gốc hoặc bản sao có chứng thực, đơn đăng ký bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
 3. Gửi đơn qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho NTNP, kiểm tra lại danh sách kiểm tra trước khi gửi.
 4. Quyết định về việc đề cử có thể mất đến 10 tuần, nếu được chấp thuận, giấy chứng nhận đề cử sẽ được gửi cho các bên liên quan và người được đề cử có 6 tháng để nộp đơn xin thường trú tại Canada

Chương trình Business Immigration

Business Stream

Business Stream NTNP thu hút các cá nhân có kinh nghiệm kinh doanh và vốn đầu tư đáng kể đến định cư tại Vùng Northwest Territories bằng cách thành lập, mua hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp hiện có. Quá trình đăng ký bao gồm nộp kế hoạch kinh doanh cho Sở Công nghiệp, Du lịch và Đầu tư để xem xét.

Nếu được chấp nhận, người nộp đơn có thể nộp đơn cho IRCC để xin tư cách thường trú nhân. Stream này tập trung vào việc tạo diện tay nghề cho công dân nước ngoài và người Canada khác sống tại khu vực.

Các Yêu cầu về Business Stream của Northwest Territories đối với Người nộp đơn

Để được coi là đủ điều kiện theo Business Stream Northwest Territories, công dân nước ngoài phải:

 • Đầu tư:
  • Tối thiểu $300,000 CAD để bắt đầu hoặc mua một doanh nghiệp trong ranh giới công ty của Yellowknife, Northwest Territories; hoặc
  • Tối thiểu 150.000 CAD để bắt đầu hoặc mua một doanh nghiệp bên ngoài ranh giới công ty của Yellowknife, Northwest Territories.
 • Có giá trị ròng cá nhân là:
  • Ít nhất $500,000 CAD nếu bắt đầu hoặc mua một doanh nghiệp trong ranh giới công ty của Yellowknife, Northwest Territories; hoặc
  • Ít nhất $250,000 CAD nếu bắt đầu hoặc mua một doanh nghiệp bên ngoài ranh giới công ty của Yellowknife, Northwest Territories.
 • Chứng minh rằng họ sở hữu ít nhất một phần ba (33,3 phần trăm) doanh nghiệp;
  • Nếu người nộp đơn đầu tư vốn cổ phần cá nhân từ $1.000.000 CAD trở lên, họ có thể sở hữu ít hơn một phần ba (33,3 phần trăm).
 • Cung cấp một khoản đặt cọc thiện chí trị giá 75.000 CAD để được giữ trong một quỹ ủy thác và được giải phóng sau khi thực hiện thỏa đáng các điều khoản của Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh;
 • Thể hiện kiến ​​thức và hiểu biết hợp lý về Northwest Territories và nền kinh tế của nó;
 • Có trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương với Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada (CLB) cấp 4. Kết quả kiểm tra để chứng minh trình độ ngôn ngữ phải không quá hai (2) năm và phải từ một trong các cơ quan được chính phủ phê duyệt sau:
  • Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ Quốc tế (IELTS)  — Đào tạo Tổng quát;
  • Chương trình Chỉ số Thông thạo Anh ngữ của Canada (CELPIP-General); hoặc
  • Test d’Évaluation de Français (TEF) (để kiểm tra trình độ tiếng Pháp).
 • Có kinh nghiệm cần thiết và thông tin giáo dục để thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh;
 • Có khả năng tài chính để bắt đầu và điều hành một doanh nghiệp cũng như hỗ trợ bản thân và bất kỳ người phụ thuộc nào trong toàn bộ thời gian của Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh.
 • Không có bất kỳ hồ sơ đang hoạt động nào với bất kỳ Stream NTNP nào khác;
 • Thể hiện đủ kỹ năng giao tiếp để tiến hành kinh doanh ở Vùng Northwest Territories và hòa nhập vào cộng đồng địa phương; Và
 • Có kinh nghiệm và trình độ học vấn cần thiết để thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh.

Các bước đăng ký diện doanh nghiệp vùng Northwest Territories

Có tám bước trong quy trình đề cử:

Bước 1: Tự đánh giá và điều tra ban đầu

Nếu một ứng viên tiềm năng tin rằng mình đáp ứng các tiêu chí của Business Stream, thì người đó được khuyến khích phát triển một khái niệm kinh doanh đang hoạt động và bắt đầu nghiên cứu về Northwest Territories, con người, cộng đồng và nền kinh tế của nó. Khái niệm kinh doanh đang hoạt động có thể là xác định cơ hội kinh doanh ở Vùng Northwest Territories hoặc nó có thể đòi hỏi phải chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh toàn diện cho một doanh nghiệp mới, mức độ công việc tùy thuộc vào người nộp đơn tiềm năng.

Nếu người nộp đơn tiềm năng có kế hoạch mua lại một doanh nghiệp hiện có, thì doanh nghiệp đó phải do cùng một chủ sở hữu hoạt động liên tục trong ba (3) năm trước khi nộp đơn. Số lượng diện tay nghề trong doanh nghiệp và tiền lương không thể giảm khi doanh nghiệp được mua.

Bước 2: Điều tra thêm và (các) cuộc phỏng vấn trực tiếp

 • Yêu cầu các ứng viên tiềm năng thực hiện ít nhất một chuyến công tác tới Northwest Territories trước khi nộp đơn đăng ký.
 • Chuyến đi phải kéo dài ít nhất 4 ngày làm việc và không bao gồm ngày đi lại, ngày phỏng vấn và ngày lễ.
 • Các ứng viên phải tham gia ít nhất một cuộc phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở của Bộ Công nghiệp, Du lịch và Đầu tư ở Yellowknife và với văn phòng khu vực có liên quan. Nếu ứng viên đầu tư vào doanh nghiệp hiện có, chủ doanh nghiệp cũng phải tham dự cuộc phỏng vấn.

Bước 3: Bày tỏ quan tâm

Sau cuộc phỏng vấn, ứng viên tương lai sẽ được thông báo về kết quả. Nếu cuộc phỏng vấn thành công, ứng viên tiềm năng sẽ có sáu mươi (60) ngày để nộp những giấy tờ sau:

 • một bản tóm tắt về khái niệm kinh doanh đang hoạt động với một phác thảo cơ bản về các khoản đầu tư sẽ được thực hiện; Và
 • một bản tóm tắt những phát hiện của họ từ chuyến công tác đến Northwest Territories.

Nếu Bộ Công nghiệp, Du lịch  và  Đầu tư thấy thông tin được cung cấp thỏa đáng, phê duyệt khái niệm kinh doanh dựa trên khả năng cung cấp giá trị cho lãnh thổ, thấy rằng người nộp đơn có đủ kỹ năng giao tiếp và kinh doanh cần thiết, và tin rằng người nộp đơn tiềm năng thành thật trong mong muốn của họ để di chuyển và định cư tại NWT, một lời mời nộp đơn sẽ được cấp cho người nộp đơn.

Bước 4: Hồ Sơ Chính Thức

Sau khi được mời nộp đơn chính thức, ứng viên có chín tháng để nộp đơn đăng ký hoàn chỉnh cho Chương trình Đề cử. Ngoài ra, phí đăng ký và bất kỳ khoản phí nào khác phải được thanh toán đầy đủ và Báo cáo xác minh tài chính của bên thứ ba, kế hoạch kinh doanh chi tiết và bản sao cập nhật của NTNP-05: Ủy quyền hoặc Hủy bỏ Người đại diện phải được gửi trong vòng chín -khoảng thời gian tháng là tốt. Các hồ sơ không đầy đủ sẽ không được xử lý và người nộp đơn sẽ được thông báo.

Chương trình Đề cử NWT không khuyến khích người nộp đơn thực hiện bất kỳ khoản đầu tư hoặc cam kết tài chính nào trước khi ký Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh và xin giấy phép lao động.

Bước 5: Xét Duyệt Hồ Sơ

 • Khi đã nộp đơn đăng ký hoàn chỉnh, người nộp đơn và kế hoạch kinh doanh sẽ được xem xét theo tiêu chí đủ điều kiện.
 • Nhân viên NTNP có thể yêu cầu tài liệu bổ sung và/hoặc phỏng vấn bổ sung để xác minh thông tin trong đơn.
 • Quyết định cuối cùng về việc chấp nhận hoặc từ chối đơn đăng ký được đưa ra bởi Trợ lý Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Du lịch và Đầu tư.

Đánh giá hồ sơ dựa trên (nhưng không giới hạn) các tiêu chí sau:

 • Khả năng tạo công ăn diện tay nghề cho người dân địa phương;
 • Khả năng kinh doanh bền vững ở NWT trong dài hạn dựa trên nghiên cứu thị trường địa phương
 • Khả năng doanh nghiệp mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho Lãnh thổ dựa trên nghiên cứu thị trường địa phương
 • Khả năng của ứng viên tiềm năng triển khai thành công công việc kinh doanh dựa trên kỹ năng và quá khứ của họ
  kinh nghiệm
 • Khả năng của ứng viên tiềm năng triển khai kinh doanh thành công dựa trên tính chất thực tế của kế hoạch kinh doanh đã nộp; Và
 • Báo cáo tài chính chính xác, có chứng minh, trong kế hoạch kinh doanh đã đệ trình.

Bước 6: Phê duyệt và Thỏa thuận hiệu quả kinh doanh

Sau khi được chấp nhận, người nộp đơn sẽ bắt đầu đàm phán Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh với NTNP. Sau khi thỏa thuận được ký kết và khoản đặt cọc thiện chí trị giá 75.000 CAD được hoàn lại đã được nhận, Bộ Công nghiệp, Du lịch và Đầu tư sẽ cung cấp cho người nộp đơn thư hỗ trợ xin giấy phép làm việc tạm thời hai năm.

Người nộp đơn phải cư trú trong phạm vi 100 km từ doanh nghiệp NWT và phải cư trú tại Northwest Territories trong ít nhất 75 phần trăm thời gian trong khi có giấy phép lao động.

Bước 7: Phát Triển Doanh Nghiệp

 • Người nộp đơn cần chuẩn bị để thành lập doanh nghiệp và đầu tư trong vòng 6 tháng sau khi đến Northwest Territories.
 • Người nộp đơn cần gửi Báo cáo tạm thời cho Chương trình đề cử NWT sáu tháng một lần và bao gồm bằng chứng chi tiêu cho khoản đầu tư đủ điều kiện bắt buộc. Họ cũng phải chứng minh rằng đang tích cực tham gia và chịu trách nhiệm quản lý hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp tại địa điểm kinh doanh ở Vùng Northwest Territories trong vòng hai năm theo Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh.

Bước 8: Đề Cử

Sau khi hoàn thành các điều khoản được quy định trong Thỏa thuận Hiệu suất Kinh doanh, Chính phủ Northwest Territories có thể cấp giấy chứng nhận đề cử cho người nộp đơn. Nếu được đề cử, người nộp đơn phải nộp đơn lên IRCC để được thường trú trong vòng sáu (6) tháng kể từ khi được đề cử.

Kế Hoạch Kinh Doanh

Kế hoạch kinh doanh phải là một kế hoạch mạch lạc và được cân nhắc kỹ lưỡng để giải quyết thành công và phát triển kinh doanh ở Vùng Northwest Territories. Kế hoạch nên phác thảo các bước mà người nộp đơn sẽ thực hiện để đảm bảo rằng doanh nghiệp có cơ hội thành công hợp lý và có thể được thực hiện khi đến nơi. Kế hoạch kinh doanh phải chỉ ra rằng ứng viên đã tiến hành nghiên cứu sâu rộng về các yếu tố kinh tế, thị trường và văn hóa liên quan đến hoạt động kinh doanh được đề xuất và rằng họ đã tính đến điểm mạnh và điểm yếu trong quản lý của mình.

Một bên thứ ba có thể giúp người nộp đơn phát triển kế hoạch kinh doanh, tuy nhiên, điều quan trọng là người nộp đơn phải có đầy đủ kiến ​​thức và hiểu biết về kế hoạch của mình. Trong trường hợp người nộp đơn không biết về nội dung của kế hoạch, đơn đăng ký có thể bị từ chối.

Nội Dung Bắt BuộcKế hoạch kinh doanh phải bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau đây:

 • Đề xuất tên doanh nghiệp và mô tả khái niệm kinh doanh;
 • Thông tin về quyền sở hữu doanh nghiệp – quan hệ đối tác, quyền sở hữu, công ty, nhượng quyền thương mại, mua lại;
 • Ngành/lĩnh vực đề xuất;
  • Ứng viên phải chỉ ra:
   • (Các) mã ngành liên quan tốt nhất đến khoản đầu tư được đề xuất của họ (theo Phân loại ngành Bắc Mỹ); Và
   • (Các) mã nghề nghiệp liên quan tốt nhất đến kinh nghiệm và trình độ kỹ năng của họ (theo hệ thống Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia).
 • Địa điểm dự kiến ​​kinh doanh;
 • Kế hoạch thiết lập nơi cư trú tại Northwest Territories;
 • Đóng góp quản lý mà người nộp đơn sẽ thực hiện đối với doanh nghiệp được đề xuất;
 • Số tiền đầu tư đề xuất và giải thích về cách thức chi tiêu;
 • Các quỹ và chi phí khởi nghiệp dự kiến;
 • Dữ liệu tài chính chiếu lệ và kế hoạch tài chính, nếu có;
 • Số lượng diện tay nghề được tạo ra cho cư dân NWT;
 • Nghiên cứu thị trường được thực hiện và tất cả các phân tích hỗ trợ khác;
 • Một danh sách các chuyến thăm đã lên kế hoạch trong quá khứ và/hoặc tương lai tới Vùng Northwest Territories, nếu có;
 • Bất kỳ sự chuẩn bị và đào tạo nào cho tinh thần kinh doanh ở Vùng Northwest Territories (bao gồm tên khóa học và tên tổ chức, nếu có);
 • Tên, tổ chức, địa chỉ gửi thư, số điện thoại và email của các nhà cung cấp dịch vụ kinh doanh chuyên nghiệp đã ký hợp đồng mà ứng viên tiềm năng đã liên hệ và/hoặc thiết lập mối quan hệ làm việc tích cực hoặc thỏa thuận hợp đồng được trả lương với; Và
 • Bản tóm tắt những người đã ký hợp đồng hoặc được tư vấn trong quá trình chuẩn bị và/hoặc biên soạn kế hoạch kinh doanh, bao gồm tên, tên tổ chức, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và số điện thoại của từng người.

Doanh nghiệp không đủ điều kiện

Các doanh nghiệp sau đây được coi là không đủ điều kiện theo Business Stream của Chương trình được đề cử:
 • Các nhà hàng được đề xuất trong phạm vi thành phố Yellowknife;
 • Doanh nghiệp thời vụ hoạt động dưới sáu (6) tháng mỗi năm;
 • Giường ngủ và Bữa sáng;
 • Quản lý tài sản;
 • Phát triển bất động sản;
 • Doanh nghiệp tại nhà;
 • Các tổ chức và hiệp hội phi lợi nhuận;
 • Bất kỳ doanh nghiệp nào có cùng trụ sở được liệt kê với một doanh nghiệp đã đăng ký khác;
 • Các doanh nghiệp cho vay ngắn hạn, rút ​​séc, đổi tiền và máy rút tiền;
 • Những người cầm đồ;
 • Các doanh nghiệp trước đây được sở hữu hoặc điều hành trong năm (5) năm qua bởi những người được đề cử theo diện kinh doanh của Chương trình Đề cử hiện tại hoặc trước đây;
 • Bất kỳ chương trình đầu tư liên quan đến nhập cư nào tuân theo Quy định bảo vệ người tị nạn và nhập cư (“IRPR”), mục 87(5)(b);
 • Bất kỳ doanh nghiệp nào mà các điều khoản đầu tư bao gồm tùy chọn mua lại theo IRPR, mục 87(6)(d);
 • Một doanh nghiệp theo hiệp hội sẽ có xu hướng mang lại tiếng xấu cho Chương trình Đề cử hoặc Chính phủ của Northwest Territories.

Ai không đủ điều kiện đăng ký Diện Doanh nghiệp Northwest Territories

Ứng viên được coi là không đủ điều kiện nếu họ:

 • Không đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí đủ điều kiện được liệt kê ở trên;
 • (hoặc bất kỳ thành viên phụ thuộc nào trong gia đình, đi cùng hoặc không) mắc bệnh nghiêm trọng;
 • (hoặc bất kỳ thành viên gia đình phụ thuộc nào trên 18 tuổi, đi cùng hoặc không) có tiền án;
 • Có tranh chấp về quyền nuôi con hoặc hỗ trợ nuôi con chưa được giải quyết ảnh hưởng đến bất kỳ thành viên nào trong gia đình họ;
 • Là người xin tị nạn ở Canada;
 • Đang tham gia vào quá trình kháng cáo hoặc loại bỏ liên bang;
 • Có các hồ sơ tích cực với các chương trình đề cử cấp tỉnh khác;
 • Cố ý trình bày sai trong quá trình nộp đơn;
 • Cố ý gian lận trong quá trình nộp đơn; hoặc
 • Đã đề xuất đầu tư vào một doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp được vận hành chủ yếu với mục đích thu được thu nhập đầu tư thụ động.