Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Yukon (YNP)

Với dân số chỉ hơn 30.000 người, thị trường lao động Yukon đang rất cần lao động có kỹ năng nước ngoài để đáp ứng nhu cầu cao đối với các công việc có kỹ năng và bán kỹ năng. Chương trình Đề cử Yukon (YNP), Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP), là tập … Đọc tiếp Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Yukon (YNP)