Định Cư Toronto Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Ontario (OINP)

Tìm hiểu cách người lao động nước ngoài, sinh viên quốc tế, chủ doanh nghiệp hoặc doanh nhân từ bên ngoài Canada có thể đăng ký thường trú tại Ontario hoặc cách các doanh nghiệp Ontario có thể tuyển dụng nhân tài quốc tế.     Chương trình Đề cử Tỉnh Bang Ontario ( OINP ) … Đọc tiếp Định Cư Toronto Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Ontario (OINP)