Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta Alberta Immigrant Nominee Program (AINP)

Chương trình AINP là chương trình định cư Alberta tại Canada, bao gồm 3 tiểu mục chính. Đầu tiên là lao động lành nghề, thứ hai là lao động từ chương trình Express Entry và cuối cùng là chương trình chủ trang trại. Mỗi một tiểu mục sẽ có những điều kiện nhất định mà … Đọc tiếp Chương trình đề cử tỉnh bang Alberta Alberta Immigrant Nominee Program (AINP)