Chương trình Đề cử Lãnh thổ Tây Bắc Northwest Territories Nominee Program (NTNP)

Thông qua Chương trình đề cử cấp tỉnh của Vùng Northwest Territories (NTNP), những người nhập cư tiềm năng có kỹ năng và kinh nghiệm mà Northwest Territories nhắm đến có thể nhận được Giấy chứng nhận đề cử cấp tỉnh, cho phép họ đăng ký Thường trú nhân Canada. NTNP chấp nhận các hồ … Đọc tiếp Chương trình Đề cử Lãnh thổ Tây Bắc Northwest Territories Nominee Program (NTNP)