WORK PERMIT - VIỆC LÀM TẠI CANADA

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

KHẢ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH TỐT

ĐỘ TUỔI 18-45 TUỔI

LÝ LỊCH TƯ PHÁP TỐT

SỨC KHỎE TỐT

TỐT NGHIỆP CẤP 3 TRỞ LÊN

CÓ JOB OFFER TỪ MỘT NHÀ TUYỂN DỤNG TẠI CANADA

ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP TUYỂN DỤNG

(LMIA) TỪ CHÍNH PHỦ CANADA CHO VỊ TRÍ MÀ BẠN ỨNG TUYỂN

VIDEO GIỚI THIỆU BẢN THÂN BẰNG 

TIẾNG ANH

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

CÓ JOB OFFER TỪ NHÀ TUYỂN DỤNG TẠI CANADA

QUY TRÌNH XỬ LÝ SẼ NHANH HƠN NẾU ỨNG VIÊN CÓ SẴN VISA DU LỊCH CANADA

NHÀ TUYỂN DỤNG THUỘC TỈNH BANG

19520748_web1_copy_UNBC

BRISTIS COLUMBIA

Saskatchewan-3

SAKETCHEWAN, ALBERTA

CÁC NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG
Sau khi đương đơn chính đi qua làm việc, nộp hồ sơ xin open workpermit cho đương đơn đi kèm sang Canada
Lương: 13$-15$/tiếng

419864

WAREHOUSE WORKERS

HOUSEKEEPING SUPERVISOR

HOUSEKEEPING / CLEANING STAFF

front

HOTEL FRONT DESK

MOTEL/HOTEL MANAGING SUPERVISOR

EXECUTIVE HOUSEKEEPER

cashier

CASHIER

FOOD COUNTER ATTENDANT 

RETAIL STORE SUPERVISOR 

Healthy-Cooking-Show

COOK

CHEF

KITCHEN HELPER

FOOD SERVICE SUPERVISOR 

FOOD & BEVERAGE SERVER

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Call Now Button