BRITICA.VN
ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN TAY NGHỀ UY TÍN

Trợ cấp phúc lợi trẻ em tại Canada – Canada Child Benefit

Kể tháng 07/2019, Phúc lợi trẻ em Canada – Canada Child Benefit một lần nữa lại được điều chỉnh tăng mức phúc lợi để đuổi kịp chi phí sinh hoạt. Phúc lợi tối đa hàng năm tăng đến $6,639 cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và tăng đến $5,602 mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi. Việc điều chỉnh mức phúc lợi này cung cấp thêm tài chính cho cha mẹ, miễn thuế, để giúp họ chăm nuôi con trẻ.

Quỹ ngân sách năm 2016 đã giới thiệu Phúc lợi trẻ em Canada như là bước khởi xướng ​​quan trọng của chính phủ nhằm làm vững mạnh tầng lớp trung lưu và giúp những người khác muốn tham gia vào tổ chức này. Tháng 07/2018, mức CCB đã tăng trước hai năm so với kế hoạch để đuổi kịp với chi phí sinh hoạt.

 

Phúc lợi trẻ em Canada gồm:

  • Mức đơn giản – hầu hết các gia đình sẽ nhận được một khoản phúc lợi hàng tháng
  • Mức miễn thuế – các gia đình không phải trả thuế cho các khoản phúc lợi đã được nhận  khi khai thuế
  • Mức dành cho những đối tượng cần – các gia đình có thu nhập thấp và trung bình nhận được khoản phúc lợi cao hơn, và những người có thu nhập cao nhất (khoảng hơn 150.000 đô la) nhận được khoản phúc lợi ít hơn
  • Mức hào phóng – các gia đình được hưởng phúc lợi từ CCB và nhận được khoảng 6.800 đô la CCB hàng năm

Tìm hiểu thêm về Phúc lợi trẻ em Canada và kiểm tra xem có cần nộp đơn hay không tại đây.

Cách tính

Sử dụng cách tính phúc lợi trẻ em và gia đình để tính ra số tiền bạn có thể nhận được. Chọn tỉnh bang bạn đang sinh sống, nhập mức lương NET của gia đình bạn và số trẻ dưới 18 tuổi. Kiểm tra cách tính tại đây.

Bạn có biết?

Khoảng 9 trên 10 hộ gia đình tại Canada nhận được khoản phúc lợi cao hơn từ Phúc lợi trẻ em Canada so với trước đây. CCB đã có tác động tích cực đến thu nhập của các gia đình, đóng vai trò chính trong việc giảm nghèo đói cho trẻ em. Đã có ít hơn 278.000 trẻ em không còn sống trong nghèo đói trong năm 2017 so với năm 2015.