SINP - HOSPITALITY SECTOR PROJECT

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

CÓ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

WORK PERMIT THÔNG QUA ĐÁNH GIÁ LMIA

ĐÃ TỪNG LÀM HOẶC ĐANG LÀM VIỆC TẠI SASKASCHEWAN THỜI GIAN ÍT NHẤT 6 THÁNG TRỞ LÊN

TỐT NGHIỆP CẤP 3 TRỞ LÊN

CÓ JOB OFFER 

THƯ MỜI LÀM VIỆC VỚI 1 VỊ TRÍ FULL TIME

CÓ CHỨNG CHỈ CLB 4.0 

TƯƠNG ĐƯƠNG IELTS 4.0

LÀM VIỆC CHO CHỦ TUYỂN DỤNG ĐƯỢC CẤP PHÉP THAM GIA SINP BỞI TỈNH BANG

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

HIỆN ĐANG LÀM VIỆC TẠI SASKATCHEWAN THEO GIẤY PHÉP LÀM VIỆC TẠM THỜI

Đang làm việc trong một trong những công việc sau:

 • Food/Beverage Server (NOC 6513)
 • Food Counter Attendant/Kitchen Helper (NOC 6711)
 • Housekeeping/Cleaning Staff (NOC 6731)

ĐÃ LÀM VIỆC VỚI MỘT CHỦ LAO ĐỘNG ĐƯỢC SINP PHÊ DUYỆT TRONG TỐI THIỂU SÁU THÁNG (960 GIỜ)

CÁC NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG

food

Food/Beverage Server (NOC 6513)

 • assistant waiter/waitress – food and beverage servicesassistant waiter – food and beverage services, assistant waitress – food and beverage services
 • buffet waiter/waitressbuffet waiter, buffet waitress
 • camp waiter/waitresscamp waiter, camp waitress
 • captain waiter/waitresscaptain waiter, captain waiter – food and beverage services, captain waitress, captain waitress – food and beverage services
 • captain waiter/waitress – food and beverage services
 • captain waiter/waitress – formal servicecaptain waiter – formal service, captain waitress – formal service
 • caterer waiter/waitresscaterer waiter, caterer waitress
 • cocktail waiter/waitresscocktail waiter, cocktail waitress
 • commissary waiter/waitresscommissary waiter, commissary waitress
 • food and beverage server
 • formal service waiter/waitressformal service waiter, formal service waitress
 • headwaiter/headwaitress – food and beverage servicesheadwaiter – food and beverage services, headwaitress – food and beverage services
 • hotel waiter/waitress – formal servicehotel waiter – formal service, hotel waitress – formal service
 • restaurant waiter/waitress – formal servicerestaurant waiter – formal service, restaurant waitress – formal service
 • server – food and beverage serviceswaiter, waiter – food and beverage services, waitress, waitress – food and beverage services
 • steward – food and beverage services
 • waiter/waitress – drive-in restaurantwaiter – drive-in restaurant, waitress – drive-in restaurant
 • waiter/waitress – food and beverage services
food-counter-attendant

Food Counter Attendant/Kitchen Helper (NOC 6711)

 • attendant, cafeteria-buffet
 • attendant, food service counter
 • attendant, take-out – fast food
 • cafeteria counter attendant
 • cafeteria helper
 • cafeteria worker
 • cafeteria-buffet attendant
 • caterer helper
 • cook’s helper
 • cook’s helper, camp
 • cook’s helper, logging camp
 • counter attendant – food service
 • counter attendant, cafeteria
 • counter attendant, lunchroomlunchroom counterman, lunchroom counterwoman
 • counter attendant, restaurant
 • counterperson – food services
 • dessert maker
 • dessert preparer
 • dietary aide
 • dishwasher
 • dishwashing machine attendant
 • drive-in food service attendant
 • expediter – food services
 • fast-food service attendant
 • fish and chips preparer
 • food and beverage service runner assistant
 • food assembler – fast food
 • food concession worker
 • food counter attendant
 • food preparer
 • food runner
 • food service attendant
 • food service counter attendant
 • food service helper
 • food service worker
 • kitchen helper
download (1)

Housekeeping/Cleaning Staff (NOC 6731)

 • cleaner
 • cleaner, light duty
 • cleaner, lodge
 • cleaner, roomshouseman, housewoman
 • cleaning ladycleaning man, cleaning woman
 • cleaning man/woman
 • clean-up crew worker
 • domestic maid – cleaning services
 • guest home cleaner
 • hall cleaner
 • home cleaner
 • homemaker helper, rest home
 • hotel cleaner
 • house cleaner
 • housekeeping aide
 • housekeeping attendant
 • housekeeping room attendant
 • housemaid – cleaning services
 • houseman/woman
 • light duty cleaner
 • lodge cleaner
 • maid – cleaning services
 • motel cleaner
 • nursing home cleaner
 • office building cleaner
 • office cleaner
 • residence cleaner
 • residential boarding-home cleaner
 • room attendant
 • room cleaner
 • washroom cleaner

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Call Now Button