BRITICA.VN
ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN TAY NGHỀ UY TÍN

Settlement Plan là gì? Nên nắm rõ nếu bạn đang chuẩn bị định cư

Settlement Plan được hiểu là một kế hoạch định cư chi tiết do một tổ chức thuộc chính phủ Canada sẽ làm để định hướng và hỗ trợ những người mới nhập cư.
Nó quy định một khuôn mẫu để ứng cử viên có thể thực hiện những diện tay nghề chi tiết

  • Ai sẽ làm gì, khi nào, như thế nào, với những tài nguyên nào và những tài nguyên đó sẽ đến từ đâu.

Settlement Plan là một kế hoạch được định hướng dẫn. Tuy nhiên, dựa trên tình hình thực tế thì nó có thể thay đổi và sẽ có cập nhật trong thời gian định cư.

Kế hoạch này cũng giải quyết được nhu cầu định cư cho những thành viên gia đình không đi chung trên form IMM 0008. Và họ cũng sẽ được yêu cầu nộp IMM 0008 trong vòng 1 năm kể từ khi đưa đơn chính đến sống.
Trong thời gian được bảo trợ thì thành viên của nhóm sẽ được yêu cầu cung cấp giải pháp hỗ trợ định cư để đáp ứng những nhu cầu.

  • Đón tại sân bay
  • Định hướng khi đến Canada
  • Sắp xếp nhu cầu nhà ở
  • Cung cấp quần áo và lương thực
  • Hỗ trợ về mặt ngôn ngữ
  • Hỗ trợ về mặt giao thông vận tải
  • Chế độ giáo dục cho người lớn và chăm sóc cho trẻ em
  • Hỗ trợ về mặt cảm xúc và đạo đức.

Settlement Plan là gì

Settlement Plan bảng chỉ đường cho dân nhập cư

Settlement Plan là gì? Đã được chia sẻ đầy đủ thông qua bài viết sau đây. Hi vọng bạn đọc sẽ có cái nhìn tổng quan về kế hoạch định cư chi tiết. Với kế hoạch này, bạn và tất cả các thành viên trong gia đình bạn sẽ có một cơ sở để có thể bắt đầu làm quen với một cuộc sống tại Canada.