Chương trình thí điểm 5 năm cho phép những người chăm sóc đủ điều kiện và các thành viên gia đình của họ đến Canada với mục tiêu trở thành thường trú nhân.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

CÓ JOB OFFER FULL TIME TỪ CHỦ TUYỂN DỤNG NGOÀI TỈNH QUEBEC, JOB THUỘC NOC-4411, 4412

(OPTIONAL- KHÔNG BẮT BUÔC) CÓ KINH NGHIỆM HOẶC ĐƯỢC ĐÀO TẠO TRONG NGÀNH NGHỀ Y TẾ 

CÓ CHỨNG CHỈ CLB 5.0 

TƯƠNG ĐƯƠNG IELTS 4.0

R 4.0-W 5.0-L 5.0-S 5.0

TỐT NGHIỆP CẤP 3 TRỞ LÊN

CÓ DỰ ĐỊNH SỐNG NGOÀI TỈNH BANG QUEBEC KHI CÓ THƯỜNG TRÚ NHÂN

ĐỘ TUỔI 18-45 TUỔI

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

CÓ JOB OFFER TỪ NHÀ TUYỂN DỤNG TẠI CANADA THUỘC NOC 4411, 4412

ĐÁP ỨNG ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU + LÝ LỊCH TƯ PHÁP TỐT + SỨC KHỎE TỐT

CÁC NGÀNH NGHỀ TUYỂN DỤNG

children-at-daycare_tanluk

Home child care provider (NOC 4411)

  • Bạn phải chăm sóc trẻ em dưới 18 tuổi tại nhà riêng của bạn hoặc tại nhà của người tuyển dụng.
  • Bạn không cần thiết phải sống trong nhà của người tuyển dụng của bạn.
  • Kinh nghiệm làm cha mẹ nuôi không tính
Care-giver-1-1024x538

Home support worker (NOC 4412)

  • Bạn phải chăm sóc cho một người cần sự giúp đỡ từ nhân viên hỗ trợ tại nhà hoặc tại nhà riêng của bạn hoặc tại nhà của chủ tuyển dụng.
  • Bạn không cần phải sống trong nhà của chủ nhân của bạn
  • Chỉ những nhân viên hỗ trợ tại nhà mới đủ điều kiện theo NOC 4412
  • Kinh nghiệm làm quản gia không được tính

QUY TRÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Call Now Button