Giới Thiệu Về Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang New Brunswick (NBPNP)

‍ Chương trình Đề cử Tỉnh bang New Brunswick (PNP) là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn định cư tại tỉnh bang New Brunswick. PNP cung cấp một quy trình hợp lý cho những người muốn trở thành thường trú nhân Canada và cung cấp nhiều ưu đãi cho những người muốn … Đọc tiếp Giới Thiệu Về Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang New Brunswick (NBPNP)