Visa Work Permit Canada là gì? Định cư với giấy phép lao động tại Canada

Quá trình xin giấy phép lao động Canada (work permit Canada) là phần thiết yếu của hành trình định cư và tìm việc làm tại Canada. Giấy phép lao động cho phép công dân nước ngoài làm việc hợp pháp tại Canada trong một khoảng thời gian nhất định và có thể là quá trình … Đọc tiếp Visa Work Permit Canada là gì? Định cư với giấy phép lao động tại Canada