Giới thiệu về Chương trình Đề cử Tỉnh bang Newfoundland và Labrador (NLPNP)

Bạn đang tìm kiếm một chương trình nhập cư sẽ mang đến cho bạn cơ hội sống và làm việc tại Canada? Nếu vậy, Chương trình Đề cử Tỉnh bang Newfoundland & Labrador (NLPNP) có thể là lựa chọn phù hợp cho bạn. NLPNP là một chương trình nhập cư được thiết kế để cung … Đọc tiếp Giới thiệu về Chương trình Đề cử Tỉnh bang Newfoundland và Labrador (NLPNP)