Chương trình Đề cử Tỉnh bang Canada Provincial Nominee Program (PNP)

Bạn đang tìm cách di cư đến Canada và trở thành thường trú nhân? Chương trình Đề cử Tỉnh bang (PNP) là một cơ hội tuyệt vời cho những ai muốn định cư tại Canada. PNP là một chương trình cho phép các tỉnh và vùng lãnh thổ đề cử các cá nhân để trở … Đọc tiếp Chương trình Đề cử Tỉnh bang Canada Provincial Nominee Program (PNP)