Giới Thiệu Về Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang BC PNP

‍ Nguồn hình ảnh: Unsplash‍ Chương trình Đề cử Tỉnh bang BC (BC PNP) là một cơ hội tuyệt vời cho những người lao động nước ngoài lành nghề đến sống và làm việc tại tỉnh British Columbia. Chương trình này cho phép người sử dụng lao động đề cử người lao động nước ngoài … Đọc tiếp Giới Thiệu Về Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang BC PNP