BRITICA.VN
ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN TAY NGHỀ UY TÍN

Đạo luật cấm mua tài sản nhà ở của người không phải là người Canada

Đạo luật Cấm người không phải Canada mua bất động sản nhà ở ngăn cản những người không phải là người Canada mua bất động sản nhà ở tại Canada trong 2 năm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Chính phủ Canada đã thông qua một đạo luật mới để giúp làm cho những ngôi nhà có giá phải chăng hơn cho những người sống ở Canada. Đạo luật Cấm mua tài sản dân cư của người không phải là người Canada ngăn cản những người không phải là người Canada và các công ty do người không phải người Canada kiểm soát mua tài sản dân cư ở Canada trong 2 năm.

Khi xây dựng các quy định kèm theo, Chính phủ đã liên hệ với người dân Canada để lấy ý kiến ​​phản hồi. Một tài liệu tham vấn chi tiết bao gồm các đề xuất chính sách cụ thể dành cho các quy định đã có sẵn để lấy ý kiến ​​trong 4 tuần vào tháng 8 và tháng 9 năm 2022. Quá trình tham vấn đã nhận được khoảng 200 văn bản đệ trình từ các cá nhân và các bên liên quan.

Quy định cũng sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Đạo luật và các quy định của nó sẽ bị bãi bỏ sau 2 năm.

Để biết thêm chi tiết, hãy đọc Quy định trong Công báo Canada .

Điểm nổi bật chính

 • Đạo luật Cấm người không phải Canada mua bất động sản nhà ở ngăn cản những người không phải là người Canada mua bất động sản nhà ở tại Canada trong 2 năm kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.
 • Đạo luật định nghĩa tài sản dân cư là các tòa nhà có 3 căn nhà trở xuống, cũng như các phần của tòa nhà như nhà liền kề hoặc căn hộ chung cư. Luật không cấm mua các tòa nhà lớn hơn với nhiều đơn nguyên.
 • Đạo luật có mức phạt 10.000 đô la đối với bất kỳ người không phải là người Canada hoặc bất kỳ ai cố tình giúp đỡ một người không phải là người Canada và bị kết tội vi phạm Đạo luật. Nếu tòa án thấy rằng một người không phải là người Canada đã làm việc này, họ có thể ra lệnh bán căn nhà.

Các định nghĩa trong quy định

Định nghĩa “Không phải người Canada”

Đạo luật Cấm mua tài sản dân cư bởi Đạo luật không phải là người Canada áp dụng cho những cá nhân không phải là:

Đạo luật cũng áp dụng cho các tập đoàn có trụ sở tại Canada:

 • tư nhân
 • không được niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Canada
 • được kiểm soát bởi một người không phải là người Canada

Định nghĩa “Nhà ở”

Đạo luật cấm mua tài sản dân cư của người không phải là người Canada định nghĩa tài sản dân cư là các tòa nhà có tối đa 3 đơn vị ở và các bộ phận của tòa nhà, như nhà liền kề hoặc đơn vị chung cư.

Quy định làm rõ rằng lệnh cấm áp dụng cho:

 • tài sản dân cư nằm trong khu vực đô thị được điều tra dân số hoặc khu vực tập trung được điều tra dân số như được nêu chi tiết hơn bên dưới.
 • đất trống không có bất kỳ nhà ở nào có thể ở được, được quy hoạch để sử dụng cho mục đích dân cư hoặc mục đích sử dụng hỗn hợp và nằm trong khu vực đô thị được điều tra dân số hoặc khu vực tập trung được điều tra dân số

Định nghĩa “Mua hàng”

Đạo luật Cấm mua tài sản dân cư của người không phải là người Canada áp dụng cho việc mua tài sản dân cư trực tiếp hoặc gián tiếp. Điều này bao gồm các giao dịch mua được thực hiện thông qua các phương tiện như quan hệ đối tác, quỹ tín thác hoặc các tổ chức khác đang tìm cách tránh lệnh cấm

Có một số trường hợp lệnh cấm không áp dụng, bao gồm:

 • khi ai đó có được quyền lợi đối với tài sản nhà ở do ly hôn, ly thân, quà tặng hoặc cái chết
 • việc cho thuê một đơn vị nhà ở cho người thuê nhà với mục đích sử dụng nó bởi người thuê nhà
 • khi việc chuyển giao là kết quả của việc thực hiện quyền bảo đảm hoặc quyền được bảo đảm bởi một chủ nợ có bảo đảm

Định nghĩa về “Kiểm soát”

Vì mục đích cấm đối với các công ty tư nhân do một người không phải là người Canada kiểm soát hoặc một thực thể được thành lập theo luật của Canada hoặc một tỉnh và do một người không phải là người Canada kiểm soát, Quy định định nghĩa “kiểm soát” là:

 • quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đối với cổ phần hoặc quyền sở hữu của công ty hoặc tổ chức chiếm từ 3% trở lên giá trị vốn chủ sở hữu trong đó hoặc nắm giữ từ 3% quyền biểu quyết trở lên, hoặc
 • kiểm soát trên thực tế đối với tập đoàn hoặc tổ chức, dù trực tiếp hay gián tiếp, thông qua quyền sở hữu, thỏa thuận hoặc hình thức khác

Quy định cung cấp ngoại lệ cho những người sau đây.

Cư dân tạm thời đang học tập tại Canada , nếu họ:

 • được ghi danh vào một chương trình nghiên cứu được ủy quyền tại một tổ chức học tập được chỉ định như được định nghĩa trong Quy định bảo vệ người tị nạn và nhập cư
 • đã nộp tờ khai thuế thu nhập cho mỗi năm trong số 5 năm tính thuế trước năm mua hàng được thực hiện
 • đã có mặt thực tế tại Canada trong tối thiểu 244 ngày trong mỗi 5 năm dương lịch trước năm thực hiện giao dịch mua
 • trước đây chưa từng mua bất động sản nhà ở tại Canada trong khi lệnh cấm có hiệu lực
 • mua một tài sản với giá không quá 500.000 đô la

Cư dân tạm thời làm việc tại Canada , nếu họ:

 • có giấy phép lao động hợp lệ hoặc được phép làm việc tại Canada
 • đã làm việc toàn thời gian ở Canada ít nhất 3 năm trong vòng 4 năm trước năm thực hiện giao dịch mua
 • đã nộp tờ khai thuế thu nhập cho 3 trong số 4 năm tính thuế trước năm thực hiện giao dịch mua
 • trước đây chưa từng mua bất động sản nhà ở tại Canada trong khi lệnh cấm có hiệu lực

Người tị nạn , nếu họ:

 • đã được bảo vệ người tị nạn hoặc là người được bảo vệ theo Đạo luật bảo vệ người tị nạn và nhập cư, 2001

Người yêu cầu tị nạn và cá nhân chạy trốn khủng hoảng quốc tế , nếu họ:

 • đã đưa ra yêu cầu bảo vệ người tị nạn theo Đạo luật bảo vệ người tị nạn và nhập cư , nếu yêu cầu đó được coi là đủ điều kiện và được chuyển đến Bộ phận bảo vệ người tị nạn; hoặc
 • đã nhận được tình trạng cư trú tạm thời theo Đạo luật bảo vệ người tị nạn và nhập cư dựa trên các cân nhắc về chính sách công cộng nhân đạo để cung cấp nơi ẩn náu cho những người chạy trốn xung đột

Các thành viên được công nhận của các cơ quan đại diện nước ngoài ở Canada , nếu họ:

 • sở hữu hộ chiếu có chấp nhận ngoại giao, lãnh sự, chính thức hoặc đại diện đặc biệt hợp lệ do Trưởng phòng Lễ tân Canada cấp

Phần 35 Quyền – Cộng đồng và Người bản địa

Quy định làm rõ rằng lệnh cấm không áp dụng nếu nó mâu thuẫn với các quyền được thừa nhận và khẳng định bởi Mục 35 của Đạo luật Hiến pháp, 1982 .

Mục 35 công nhận và khẳng định các quyền của người bản địa và hiệp ước hiện có của người bản địa Canada. Những quyền này có thể bao gồm quyền sở hữu đất đai, quyền chiếm hữu và sử dụng đất đai và tài nguyên, đất đai chỉ được dành cho Quốc gia thứ nhất sử dụng, quyền tự quản và quyền văn hóa và xã hội.

Ngoại lệ đối với một số loại tài sản

Quy định bao gồm một ngoại lệ đối với bất kỳ tài sản dân cư nào được tìm thấy bên ngoài Khu vực đô thị được điều tra dân số hoặc Khu vực tập trung được điều tra dân số như được xác định trong Phân loại địa lý tiêu chuẩn năm 2021 của Thống kê Canada .

Cả Khu vực đô thị điều tra dân số và Khu vực tập trung điều tra dân số đều được hình thành bởi 1 hoặc nhiều đô thị liền kề tập trung vào một trung tâm dân số hoặc lõi.

Khu vực đô thị được điều tra dân số phải có tổng dân số ít nhất là 100.000 người, trong đó 50.000 người trở lên phải sống ở trung tâm và Vùng tập trung điều tra dân số phải có dân số trung tâm ít nhất là 10.000 người.

Việc một tài sản dân cư nằm trong Khu vực đô thị được điều tra dân số hay Khu vực được điều tra dân số có thể được xác định bằng cách truy cập các bản đồ tham chiếu Phân loại địa lý tiêu chuẩn (SGC) . Các bản đồ chi tiết hơn về CMA và một số CA nhất định cũng có sẵn bằng cách truy cập các bản đồ tham chiếu Vùng điều tra dân số của Statistics Canada .

H. Khi nào thì Đạo luật Cấm mua bất động sản nhà ở của người không phải là người Canada sẽ có hiệu lực?

Ngày 1 tháng 1 năm 2023. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong thời gian 2 năm.

H. Đạo luật Cấm người không phải là người Canada mua tài sản dân cư được áp dụng cho ai?

Đạo luật Cấm mua bất động sản nhà ở của người không phải là người Canada được áp dụng cho:

 • một cá nhân không phải là:
  • công dân Canada
  • Thường trú nhân Canada
  • người đã đăng ký theo Đạo luật Ấn Độ
 • các công ty có trụ sở tại Canada đó là:
  • tư nhân
  • không được niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Canada
  • được kiểm soát bởi một người không phải là người Canada
 • các thực thể được thành lập theo luật của Canada hoặc bất kỳ tỉnh nào của Canada được kiểm soát bởi một người không đến từ Canada
 • một thực thể được thành lập không theo luật của Canada hoặc một tỉnh

Một số trường hợp ngoại lệ đối với các nhóm cụ thể không phải là người Canada được nêu trong Quy định.

Q. Tài sản dân cư được định nghĩa như thế nào cho các mục đích của Đạo luật Cấm mua tài sản dân cư bởi người không phải là người Canada ?

Đạo luật cấm mua tài sản dân cư của người không phải là người Canada định nghĩa tài sản dân cư là các tòa nhà có tối đa 3 đơn vị ở và các bộ phận của tòa nhà, như nhà liền kề hoặc đơn vị chung cư. Đạo luật không cấm mua các tòa nhà lớn hơn, nhiều đơn vị.

Quy định làm rõ rằng lệnh cấm áp dụng cho:

 • bất động sản nhà ở nằm trong khu vực đô thị được điều tra dân số hoặc khu vực tập trung được điều tra dân số
 • đất trống không có bất kỳ nhà ở nào có thể ở được, được quy hoạch để sử dụng cho mục đích dân cư hoặc mục đích sử dụng hỗn hợp và nằm trong khu vực đô thị được điều tra dân số hoặc khu vực tập trung được điều tra dân số

H. Đạo luật Cấm mua tài sản dân cư của người không phải người Canada áp dụng cho những loại mua hàng nào?

Đạo luật Cấm mua tài sản dân cư của người không phải là người Canada áp dụng cho việc mua tài sản dân cư trực tiếp hoặc gián tiếp. Điều này bao gồm các giao dịch mua được thực hiện thông qua các phương tiện như quan hệ đối tác, quỹ tín thác hoặc các tổ chức khác đang tìm cách tránh lệnh cấm.

Có một số tình huống mà điều này không áp dụng:

 • khi ai đó có được quyền lợi đối với tài sản nhà ở do ly hôn, ly thân, quà tặng hoặc qua đời
 • khi một đơn vị nhà ở được thuê cho một người thuê nhà, người sẽ chiếm đơn vị
 • khi việc chuyển giao là kết quả của việc thực hiện quyền bảo đảm hoặc quyền được bảo đảm bởi một chủ nợ có bảo đảm

H. “Kiểm soát” được định nghĩa như thế nào để phục vụ mục đích cấm đối với các công ty tư nhân do một người không phải là người Canada kiểm soát hoặc một thực thể được thành lập theo luật của Canada hoặc một tỉnh và được kiểm soát bởi một người không phải là người Canada?

Quy định định nghĩa “kiểm soát” là:

 • quyền sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp đối với cổ phần hoặc quyền sở hữu của công ty hoặc tổ chức chiếm từ 3% trở lên giá trị vốn chủ sở hữu trong đó hoặc nắm giữ từ 3% quyền biểu quyết trở lên, hoặc
 • kiểm soát trên thực tế đối với tập đoàn hoặc tổ chức, dù trực tiếp hay gián tiếp, thông qua quyền sở hữu, thỏa thuận hoặc hình thức khác

Q. Đạo luật Cấm người không phải là người Canada mua tài sản dân cư không áp dụng cho những nhóm người nào?

Quy định cung cấp ngoại lệ cho những người sau đây.

 • Cư dân tạm thời đang học tập tại Canada , nếu họ:
  • được ghi danh vào một chương trình nghiên cứu được ủy quyền tại một tổ chức học tập được chỉ định như được định nghĩa trong Quy định bảo vệ người tị nạn và nhập cư
  • đã nộp tờ khai thuế thu nhập cho mỗi năm trong số 5 năm tính thuế trước năm mua hàng được thực hiện
  • đã có mặt thực tế tại Canada trong tối thiểu 244 ngày trong mỗi 5 năm dương lịch trước năm thực hiện giao dịch mua
  • trước đây chưa từng mua bất động sản nhà ở tại Canada trong khi lệnh cấm có hiệu lực
  • mua một tài sản với giá không quá 500.000 đô la
 • Cư dân tạm thời làm việc tại Canada , nếu họ:
  • có giấy phép lao động hợp lệ hoặc được phép làm việc tại Canada
  • đã làm việc toàn thời gian ở Canada ít nhất 3 năm trong vòng 4 năm trước năm thực hiện giao dịch mua
  • đã nộp tờ khai thuế thu nhập cho 3 trong số 4 năm tính thuế trước năm thực hiện giao dịch mua
  • trước đây chưa từng mua bất động sản nhà ở tại Canada trong khi lệnh cấm có hiệu lực
 • Người tị nạn , nếu họ:
  • đã được bảo vệ người tị nạn hoặc là người được bảo vệ theo Đạo luật Bảo vệ Người nhập cư và Người tị nạn
 • Người yêu cầu tị nạn và cá nhân chạy trốn khủng hoảng quốc tế , nếu họ:
  • đã đưa ra yêu cầu bảo vệ người tị nạn theo Đạo luật bảo vệ người tị nạn và nhập cư , nếu yêu cầu đó được coi là đủ điều kiện và được chuyển đến Bộ phận bảo vệ người tị nạn; hoặc
  • đã nhận được tình trạng cư trú tạm thời theo Đạo luật bảo vệ người tị nạn và nhập cư dựa trên các cân nhắc về chính sách công cộng nhân đạo để cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những người chạy trốn xung đột
 • Các thành viên được công nhận của các cơ quan đại diện nước ngoài ở Canada , nếu họ:
  • sở hữu hộ chiếu có chấp nhận ngoại giao, lãnh sự, chính thức hoặc đại diện đặc biệt hợp lệ do Trưởng phòng Lễ tân Canada cấp

Q. Đạo luật Cấm mua tài sản dân cư của người không phải là người Canada có áp dụng cho người dân bản địa và cộng đồng không?

Quy định làm rõ rằng lệnh cấm không áp dụng nếu nó mâu thuẫn với các quyền được công nhận và khẳng định bởi Mục 35 của Đạo luật Hiến pháp năm 1982.

Mục 35 công nhận và khẳng định các quyền của người bản địa và hiệp ước hiện có của người bản địa Canada. Những quyền này có thể bao gồm quyền sở hữu đất đai, quyền chiếm hữu và sử dụng đất đai và tài nguyên, đất đai chỉ được dành cho Quốc gia thứ nhất sử dụng, quyền tự quản và quyền văn hóa và xã hội.

H. Đạo luật Cấm mua bất động sản dân cư bởi người không phải là người Canada không áp dụng cho những loại tài sản nhà ở nào?

Quy định bao gồm một ngoại lệ đối với bất kỳ tài sản dân cư nào được tìm thấy bên ngoài Khu vực đô thị được điều tra dân số hoặc Khu vực tập trung được điều tra dân số như được xác định trong Phân loại địa lý tiêu chuẩn năm 2021 của Thống kê Canada .

Cả Khu vực đô thị điều tra dân số và Khu vực tập trung điều tra dân số đều được hình thành bởi 1 hoặc nhiều đô thị liền kề tập trung vào một trung tâm dân số hoặc lõi.

Khu vực đô thị được điều tra dân số phải có tổng dân số ít nhất là 100.000 người, trong đó 50.000 người trở lên phải sống ở vùng trung tâm và Khu vực tập trung được điều tra dân số phải có dân số cốt lõi ít ​​nhất là 10.000 người.

Việc một tài sản dân cư nằm trong Khu vực đô thị được điều tra dân số hay Khu vực được điều tra dân số có thể được xác định bằng cách truy cập các bản đồ tham chiếu Phân loại địa lý tiêu chuẩn (SGC) . Các bản đồ chi tiết hơn về CMA và một số CA nhất định cũng có sẵn bằng cách truy cập các bản đồ tham chiếu Vùng điều tra dân số của Statistics Canada .

H. Những người không phải là người Canada có thể sử dụng tài liệu nào để chứng minh rằng họ tuân thủ Đạo luật Cấm mua tài sản nhà ở của người không phải người Canada ?

Các tài liệu sau đây có thể được sử dụng để chứng minh việc tuân thủ Đạo luật Cấm mua tài sản dân cư bởi người không phải là người Canada :

 • giấy phép làm việc hoặc học tập
 • xác minh tình trạng do Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada cấp
 • các tài liệu khác cho thấy họ sống ở Canada (ví dụ: hợp đồng thuê nhà, hóa đơn tiện ích hoặc hồ sơ du lịch trong và ngoài nước)

H. Điều gì sẽ xảy ra nếu một người không phải là người Canada vi phạm Đạo luật Cấm Mua Tài sản Nhà ở bởi Người Không phải Người Canada ?

Đạo luật Cấm mua tài sản dân cư bởi người không phải là người Canada Đạo luật quy định rằng vi phạm lệnh cấm là một tội hình sự. Trong khuôn khổ này, việc thi hành Đạo luật dựa vào chuyên môn và quyết định của các chuyên gia hệ thống tư pháp, bao gồm các điều tra viên, công tố viên độc lập và cuối cùng là tòa án.

Luật này áp dụng hình phạt đối với những người vi phạm điều cấm. Những người không phải là người Canada vi phạm lệnh cấm, hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào cố ý giúp đỡ, có thể bị phạt tới 10.000 đô la.

Nếu một người không phải là người Canada bị kết tội vi phạm pháp luật, tài sản của họ có thể được bán. Bất kỳ việc mua bán nào theo lệnh của tòa án sẽ dẫn đến việc người không phải là người Canada sẽ nhận được không nhiều hơn giá đã trả để mua bất động sản dân cư.

Đạo luật cũng quy định rằng, nếu một công ty hoặc tổ chức phạm tội, các quan chức, giám đốc, quan chức cấp cao và các đại diện khác của công ty hoặc tổ chức có thể là một bên tham gia và chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội.

Q. Các bên thứ ba, chẳng hạn như đại lý bất động sản hoặc luật sư, có vai trò thực thi Đạo luật Cấm Mua Tài sản Nhà ở bởi Người không phải là người Canada không?

Bản thân những người mua không phải người Canada có trách nhiệm đảm bảo rằng họ đủ điều kiện mua bất động sản dân cư trong khi Đạo luật Cấm mua bất động sản dân cư của người không phải Canada đang có hiệu lực.

Đạo luật cung cấp cho các chuyên gia trong ngành sự linh hoạt để quản lý việc tuân thủ trong các trường hợp tương ứng của họ và không áp đặt các yêu cầu thu thập, xử lý hoặc báo cáo thông tin đối với luật sư, công chứng viên, đại lý bất động sản hoặc các chuyên gia khác.

Các chuyên gia này có nhiệm vụ xác định những biện pháp nào, nếu có, có thể được yêu cầu để họ đáp ứng các trách nhiệm và nghĩa vụ nghề nghiệp của họ đối với khách hàng của họ.

H. Ai đã được tư vấn trong quá trình xây dựng Đạo luật Cấm người không phải là người Canada mua bất động sản nhà ở và các quy định kèm theo?

Chính phủ cam kết đưa ra một lệnh cấm trong Ngân sách 2022 và luật này đã được thảo luận tại Nghị viện như một phần của Đạo luật Thực hiện Ngân sách, 2022 Số 1 .

Mặc dù các Quy định được miễn xuất bản trước trên Công báo Canada , chính phủ liên bang đã tham khảo ý kiến ​​của các bên liên quan thuộc chính phủ và phi chính phủ.

Điều này bao gồm xuất bản một tài liệu tham vấn chi tiết phác thảo các đề xuất chính sách cụ thể dành cho các quy định trên trang web CMHC trong 4 tuần từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2022. CMHC mời các tỉnh và vùng lãnh thổ, chính phủ và tổ chức bản địa, ngành công nghiệp và các đối tác khác trong hệ thống nhà ở bình luận trực tiếp trên tài liệu tư vấn.

#Nguồn:

https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/media-newsroom/notices/2022/ensuring-housing-owned-canadians?fbclid=IwAR3fexbacP3ILXYo270oSIpS4HRDLj8X9WQPV3Ts1oloKNf1pHhqhlsEB0s&mibextid=S66gvF

https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-25.2/page-1.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *