BRITICA.VN
ĐỊNH CƯ CANADA DIỆN TAY NGHỀ UY TÍN

Canada vận hành hơn 80 chương trình nhập cư hạng kinh tế

Nhiều nhất trong lịch sử,

Năm 2020, Canada sẽ chào đón gần 200.000 người nhập cư thuộc hạng kinh tế thông qua hơn 80 chương trình. Ngay cả khi họ không đáp ứng điểm số giới hạn Express Entry gần đây, có một số lý do quan trọng tại sao các ứng cử viên vẫn nên nộp đơn xin nhập cư vào Canada.

Kể từ tháng 5 năm 2019, các ứng cử viên thuộc Hệ thống Express Entry của Canada có xu hướng cần Điểm xếp hạng toàn diện trên 460 điểm để nhận được thư mời nộp đơn (ITA) cho thường trú nhân. Trong những tháng gần đây, điều này đã tăng hơn nữa đến khoảng 470 hoặc cao hơn.

Cho đến lúc đó, các điểm giới hạn Điểm xếp hạng toàn diện (CRS) dao động trong khoảng từ 430 đến 450 điểm trong phần hai năm tốt hơn. Việc cắt giảm CRS cao hơn là do thực tế là có nhiều ứng cử viên nhận được điểm CRS bổ sung cho các tiêu chí như có kinh nghiệm Canada (như cựu sinh viên quốc tế và lao động nước ngoài tạm thời) và có được chứng nhận đề cử cấp tỉnh.

Mặc dù mức cắt giảm cao hơn, có bốn lý do khiến những người quan tâm đến việc xây dựng cuộc sống ở Canada nên vào nhóm Express Entry ngay cả khi họ hiện không có CRS trên 460.

Bốn lý do ứng viên nên nộp hồ sơ Express Entry ngay cả khi họ không đáp ứng yêu cầu cắt giảm CRS hiện tại

  1. Đầu tiên, không thể dự đoán các điểm cắt giảm CRS. Bằng cách gửi đơn đăng ký Express Entry, các ứng viên có cơ hội nhận được ITA trong trường hợp chính phủ liên bang giảm mức cắt giảm CRS.
  2. Thứ hai, thông qua Chương trình đề cử cấp tỉnh (PNP), các tỉnh và vùng lãnh thổ có thể đề cử các ứng cử viên nhập cư đã nộp đơn đăng ký Express Entry (được gọi là đề cử cải tiến). Trong thực tế, điều này có nghĩa là các ứng cử viên không bị cắt giảm CRS liên bang vẫn có thể có được ITA cho thường trú nếu họ nhận được đề cử từ một tỉnh hoặc lãnh thổ.
  3. Thứ ba, các ứng viên có thể làm việc để cải thiện điểm CRS sau khi họ nộp đơn đăng ký Express Entry. Họ có thể thực hiện các bước để cải thiện trình độ tiếng Anh và / hoặc tiếng Pháp, có thêm kinh nghiệm làm việc, theo đuổi giáo dục hoặc kinh nghiệm làm việc ở Canada và tìm cách nhận được lời mời làm việc ở Canada hoặc đề cử cấp tỉnh.
  4. Thứ tư, các ứng cử viên nhập cư nên nhìn xa hơn Express Entry bằng cách lưu ý rằng Canada hiện cung cấp nhiều con đường nhập cư kinh tế hơn bất cứ lúc nào trong lịch sử. Express Entry là một thành phần quan trọng trong hệ thống nhập cư của Canada, chiếm 42 phần trăm trong tuyển sinh của hạng kinh tế của đất nước.

Mặt khác, Express Entry chỉ quản lý ba con đường thuộc hạng kinh tế của đất nước: Chương trình công nhân lành nghề liên bang, Chương trình Skilled Trades liên bang và Chương trình Canada Experience Class.

Điều này có nghĩa là hơn 80 con đường kinh tế bổ sung có sẵn cho những người quan tâm đến việc chuyển đến Canada.

Tại sao Canada có hơn 80 con đường hạng kinh tế

Trước khi ra mắt PNP vào năm 1999, chính phủ liên bang đã chọn khoảng 90% người nhập cư thuộc hạng của Canada mỗi năm.

Phần lớn người nhập cư đến theo Chương trình Công nhân lành nghề Liên bang tồn tại từ năm 1967, phần còn lại đến theo Chương trình Doanh nhân Liên bang (giới thiệu năm 1978 và đóng cửa năm 2014), Chương trình Tự làm chủ liên bang (giới thiệu năm 1978) và Chương trình đầu tư nhập cư liên bang (được giới thiệu vào năm 1986 và đóng cửa vào năm 2014).

10 phần trăm còn lại của những người nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế Canada đã được Quebec lựa chọn, thông qua Chương trình Công nhân lành nghề Quebec, và các chương trình kinh doanh, doanh nhân và đầu tư của tỉnh, cả bốn chương trình đã được đưa ra vào những năm 1970 và 1980 và tồn tại ngày này.

Vào cuối những năm 1990, các tỉnh nhỏ hơn của Canada đã bắt đầu lựa chọn những người nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế (người được đề cử) thông qua PNP.

PNP được giới thiệu vì các tỉnh nhỏ hơn đã đấu tranh trong lịch sử để thu hút người nhập cư theo các chương trình của lớp kinh tế liên bang. Lượng nhập cư thấp của họ làm tổn thương khả năng thúc đẩy phát triển kinh tế do tỷ lệ sinh thấp, dân số già và tỷ lệ người dân từ tỉnh của họ chuyển đến các tỉnh lớn hơn, nơi họ có thể tìm thấy nhiều cơ hội kinh tế hơn.

PNP đã có hiệu quả trong việc khuyến khích nhiều người nhập cư đến các tỉnh và vùng lãnh thổ nhỏ hơn của Canada. Ngày nay, mỗi tỉnh và lãnh thổ vận hành các luồng PNP riêng (ngoại trừ lãnh thổ Nunavut, không chọn quản lý PNP và tỉnh Quebec đã vận hành Hệ thống nhập cư của riêng mình kể từ năm 1978 vì tình trạng đặc biệt của nó ở Canada).

Một dấu hiệu quan trọng cho sự thành công của PNP là cổ phiếu mới của quốc gia của ba tỉnh lớn nhất Canada là Ontario, Quebec và British Columbia đã giảm từ 85% trước khi PNP tồn tại xuống còn khoảng 70% hiện nay.

Làm thế nào hơn 80 chương trình có lợi cho người nhập cư tương lai đến Canada

v

Chính phủ liên bang kể từ đó đã giới thiệu Chương trình giao dịch tay nghề liên bang, Chương trình lớp học kinh nghiệm Canada, cũng như một loạt các chương trình thí điểm như Chương trình thí điểm nhập cư Đại Tây Dương.

Các tỉnh và vùng lãnh thổ đã tự tung ra nhiều luồng độc đáo với lý do tương tự như chính phủ liên bang: bằng cách vận hành hàng chục con đường khác nhau, Canada sẽ phục vụ cho một nhóm lớn người nhập cư tiềm năng có thể mang lại nhiều kỹ năng góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế của đất nước.

Điều này nhấn mạnh thực tế là các tiêu chí lựa chọn rộng rãi của các chương trình lớp kinh tế khác nhau của Canada tạo ra nhiều cơ hội cho các ứng cử viên nhập cư, miễn là họ đáp ứng các thông số chung về độ tuổi của liên bang và tỉnh, trình độ học vấn, trình độ ngôn ngữ và kinh nghiệm làm việc.

Các ứng viên nên cảm thấy được khuyến khích về việc nộp đơn xin nhập cư Canada

Năm 2020, Canada đang tìm cách chào đón 110.000 người nhập cư thuộc tầng lớp kinh tế thông qua hơn 80 chương trình, cộng thêm 86.000 thông qua ba chương trình Express Entry.

Điều đó có nghĩa là, các ứng cử viên thực sự nên cảm thấy được khuyến khích hơn về việc nộp đơn xin nhập cư vào Canada.