Cách di qua biên giới Hoa Kỳ-Canada: Hướng dẫn toàn diện

‍ ‍ Biên giới Mỹ Canada là một đường kẻ rộng 6m xuyên qua những cánh rừng. Nơi đây cây không thể mọc được nhầm phân tách giữa Mỹ và Canada. Biên Giới của hai quốc gia dài 8.891 km trải dài từ Maine đến Alaska, đi qua đất liền, biển và những vùng hoang … Đọc tiếp Cách di qua biên giới Hoa Kỳ-Canada: Hướng dẫn toàn diện